Máj

Aktuálne záhradkárske práce na mesiac MÁJ

Piliarka

Vážnou ochranou je boj proti piliarkam, ktoré znášajú vajíčka na odkvitajúce kvetné lupienky ovocných stromov, čo býva príčinou nadmerného opadu ovocia. Ihneď po odkvitnutí urobíme chemický postrek vhodným insekticídom (KARATE, ZOLONE, CYPER a pod.).

Ak sme spozorovali na kôstkovinách ovocných stromov výskyt glejotoku, napadnuté miesta vyrežieme do zdravého dreva. Ranu ošetríme 4 % roztokom octovej vody alebo 2 % roztokom modrej skalice. Rany viackrát kontrolujeme a pri objavení sa ďaľšieho glejenia postup opakujeme. Keď rany prestanú glejiť, zatierame ich štepárskym voskom alebo stromovým balzamom, príp. latexom, do ktorého. pridáme fungicíd (napríklad Novozir).

Chloróza

Na jarné hnojenie v tomto období použijeme rýchlo pôsobiace hnojivá. V miestach, kde sa nám vyskytovala chloróza už v minulom roku, použijeme Fytovit alebo Harmavit, príp. špeciálne hnojivo Ferovit.

Pri pestovaní ovocnýh stien so začatím prúdenia miazgy začíname ohýbať a vyväzovať výhonky do vodorovnej polohy, aby sme pribrzdili ich rast a zabezpečili vytváranie bočného plodonosného obrastu.

Dobrá miazga v druhej polovici apríla umožňuje jeden z nenáročných spôsobov preštepenia starších ovocných stromov za kôru. Počet vrúbľov, ktoré do konára zaštepíme, závisí od jeho hrúbky. Zvyčajne vrúble po obvode rozmiestnime tak, aby boli od seba vzdialené 40 – 50 mm. Priemer preštepovaných konárov by nemal byť väčší ako 100 až 150 mm.

Koncom mesiaca sejeme kríčkovú fazuľku. Sejeme aj uhorky šalátové a nakladačky. Osvedčilo sa pestovanie uhoriek na čiernej fólii. Výhodou je, že pôda sa lepšie prehreje, nerastie burina, čím odpadá okopávka a zadržuje sa pôdna vlaha. Uhorky pestujeme na zvislej konštrukcii. Listy neležia na zemi, čím bojujeme proti plesni uhorkovej. Včasnou sejbou predchádzame plesni uhorkovej, pretože úroda dorastá skôr. Pleseň sa objavuje až v letných mesiacoch, keď už máme úrodu zabezpečenú.

Fazuľa

Vysádzame sadenice šalátu na zber v júni, skorú kapustu na zber v júni a v júli, kel na zber v júni a tiež kaleráb.

Striháme živé ploty a pôdu okolo nich prihnojíme a nakypríme. Skalku prelejeme a okopávame.

Múčnatka

V tomto období rastú ovocné dreviny mimoriadne intenzívne – asi za 4 dni narastie vždy nový list. Súčasne je tu aj nebezpečenstvo šírenia chorôb a škodcov na ovocných drevinách. Ide najmä o múčnatku na jabloniach a chrastavitosť jadrového ovocia. Múčnatkou napadnuté časti odstraňujeme a dreviny chemicky ošetríme staršími prípravkami Sulikol K, Thiovit, Karathane, alebo prípravkami, ktoré pôsobia nielen na múčnatku, ale aj na chrastovitosť a to Rubigan, Topas, Saprol ATMi C a pod. Proti voškám na broskyniach a ríbezliach použijeme vhodný Sumithion alebo Pirimor.

Vinohrad

Na viniči robíme prvé zelené práce. Z kmienikov odstraňujeme mladé výhonky, ktoré vypučali zo spiacich očiek. Sú to tzv. včielky, ktoré odstraňujeme mladé, aby sme nenarobili veľké rany.

Zvýšenú pozornosť venujeme zamedzeniu výparu vody z pôdy: je to predovšetkým kyprenie a nastielanie rôznou hmotou.

Počasie ešte často prináša väčšie zmeny teplôt a slnečného svitu aj v priebehu dňa. Zvýšenú pozornosť musíme venovať vetraniu skleníkov, fóliovníkov a parenísk.

Sklenník

Vo fóliovníkoch a skleníkoch pokračuje zber šalátu, reďkovky, skorých hlúbovín. Uvoľnené plochy hneď očistíme a pripravíme na ďalšiu výsadbu.

Aj na hriadkach vonku sa už končí zber šalátu a reďkovky, špenátu i cibuľky. Hriadky očistíme a vysadíme ďalšiu zeleninu. Pokračujeme v sejbe letného šalátu. Pre záhradkárov sú vhodné kultivary Dubáček a Pražan (ľadový šalát).

Na výsevnej hriadke pripravujeme priesady hlúbovín pre neskorý letný a jesenný zber. Ošetrujeme mladé rastliny a odstraňujeme burinu.

V tomto období ešte sejeme trávové semeno. Trávnik, ktorý sme siali skôr, opatrne pokosíme a plejeme burinu.

Múčnatka

Proti chrastavitosti a pokračujeme v ochrane proti múčnatke jabloňovej. V postrekoch po odkvete pokračujeme asi v 14-denných intervaloch až do konca júna. Ideálne je postrekové látky striedať, aby sa choroby nestali rezistentnými proti stálym prípravkom. Striedame RUBIGAN, SAPROL, TOPAS a iné.

Vylomeniu vrúbľov na preštepených stromoch predchádzame vyväzovaním letorastov k opore. Na vrúbľoch kontrolujeme viazací materiál. Keď sa začne zarezávať, uvoľníme ho prerezaním. Neuvoľňulujeme ho však predčasne.

Hnojivo

Hnojenie prispôsobíme tomu, ako sme pripravili pôdu pred sejbou a do akej miery chceme pestovať ekologicky. V máji by nemalo uškodiť prihnojenie porastov po vyjednotení slabšou dávkou dusíka.

V komplexe opatrení na zníženie periodicity rodivosti, najmä jadrovín, je dôležitá výživa. Vhodné je účelné prihnojenie jabloní a hrušiek v období diferenciácie kvetných pukov pre budúci rok dusíkom. Musíme si uvedomiť, že v tomto období strom nesie úrodu ovocia a pripravuje sa na násadu v budúcom roku.

Vinohrad

Na výhonkoch viniča môžeme rozoznať súkvetia strapcov hrozna. Je čas urobiť prebierku prebytočných nerodivých výhonkov (podlom). V teplom počasí majú niektoré kultivary výhonky natoľko vyvinuté, že ich treba zastrčiť medzi dvojdrôty alebo priväzovať k opore.

Keď letorasty dosiahnu ďľžku asi 200 až 250 mm, robíme postreky proti peronospóre a múčnatke. Proti peronospóre používame DITHANE alebo NOVOZIR a proti múčnatke sírnaté prípravky (SULIKOL, THIOVIT), alebo systémové prípravky (RIDOMIL, MIKAL M, SANDOFAN) na peronospóru a na múčnatku RUBIGAN a TOPAS.

Kel

Vysádzame zeler po ružičkovom keli. Ružičkový kel potrebuje dlhšie vegetačné obdobie na tvorbu kvalitných ružičiek. Neskoršou výsadbou zeleru predídeme zachladeniu priesady, ktoré spôsobuje tvorbu kvetov a znehodnocuje buľvy

Vysádzame aj teplomilnú zeleninu – rajčiaky, ktoré sú otužilejšie ako paprika. Paprika je náročnejšia na teplo a najcitlivejšie sú baklažány. Pred výsadbou je vhodné rastliny otužovať.

Astra

Na záhony vysádzame pripravené letničky, astry, begónie, vždy kvitnúce gazánie, limonky, petúnky, šalvie a ďalšie. Po vysadení záhon často zalievame, aby sa rastlinky dobre zakorenili.

Po 15. máji vynesieme do záhradky prezimované oleandre, citrónovníky, juky a pod. Staršie rastliny presádzame po viacročných prestávkach. Vhodné je rastliny prihnojiť Harmavitom alebo Mikrolou.

Chrastavitosť

O kvalite jadrového ovocia sa rozhoduje v máji, keď musíme venovať zvýšenú pozornosť predovšetkým chrastavitosti plodov, ale aj listov. Chrastavitosťou silne napadnutý strom zhadzuje lístie aj násadu plodov a niekedy nevytvorí predpoklady pre úrodu ani v budúcom roku. V postrekoch pokračujeme ešte aspoň do konca júna. Zo starších osvedčených prípravkov používame Novozir v 0,3% konc. a z kombinovaných Rubigan, Saprol, ktoré účinkujú aj na múčnatku.

Obaľovač

Postrek proti prvej generácii obalovačov robíme podľa slgnalizácie ÚKSPU-u. Býva to spravidla, asl za 3 až 4 týždne po odkvitnutí. Prípravkov je celá škála: Decis, Ambush, Cyper, Ripcord, Dimilín, Isegar, Karate a pod. Koncentráciu dodržiavame podľa návodu na obale prípravku. Prípravky možno miešať s prípravkami proti múčnatke a chrastavitosti tak, že rozpustíme každý zvlášť a potom ich zlejeme na predpísanú koncentráciu. Do postreku je vhodné pridávať zmáčadlo(Citovet, alebo stačí aj Jar)

Perenospóra

Aj vinič je pred kvetom, čo je čas na preventívne ošetrenie proti peronospóre a múčnatke. Keďže počas kvitnutia postreky nie sú vhodné a vinič chceme chrániť čo najdlhšie, vhodné je použiť systémové prípravky na peronospóru, ako sú Ridomil alebo Sandofan a pod., na múčnatku Rubigan, Sapril a pod.

Zelenina

Zelenina, ktorú sme vysiali v predchádzajúcih týždňoch potrebuje vyjednotenie. Len priemerne hustý (či lepšie riedky) porast dá dobrú úrodu kvalitnej zeleninu.

Rozhodujeme sa aj pre prihnojovanie podľa toho, do akej miery sa prikláňame k biopestovaniu. V máji by nemalo uškodiť prihnojenie s1abších porastov po vyjednotení nízkou dávkou dusíka v liadkovej forme (Liadok amónny s vápencom) v dávke asi 1 kávová lyžička v litri vody na 1m2.

Aj zeleninu chránime pred škodcami. Proti najrozzšírenejším škodcom by sme mali uprednostniť účinné, ale menej toxické látky na báze pyretroidov – Ambusch, Cymbusch, Decis, Sumialpha – najmä na vošky. Na uhorky môžeme použiť Novozir alebo Kurzate. Dodržiavame návod na etikete prípravku.

Informácie boli čerpané z denníka PRÁCA