Kalendár záhradných prác

Záhradné práce pre jednotlivé mesiace

Kliknutím na mesiac zobrazíte detailný popis prác

 • odstraňovanie snehu
 • kontrola uskladnenej zeleniny
 • zakladanie trávnikov
 • príprava na výsev
 • klčovanie
 • vrúbľovanie
 • príprava pareniska
 • rez viniča
 • výsev
 • ošetrovanie stromčekov
 • prihnojovanie
 • sadenie stromčekov
 • hnojenie
 • rez ovocných stromčekov
 • striekanie viniča
 • vrúbľovanie
 • výsadba zeleniny
 • postrekovanie
 • jednotenie zeleniny
 • strihanie
 • kontrola stromov
 • zber zeleniny
 • letný rez
 • zavlažovanie
 • kontrola jabloní
 • strostlivosť o ruže
 • zalievanie
 • prihnojovanie
 • ošetrovanie stromov
 • ošetrovanie hlúbovín
 • zalievanie
 • prihnojovanie
 • presvetľovanie kríkov
 • prihnojovanie
 • sadenie dvojročných rastlín
 • zber ovocia
 • prvé mrazíky
 • starostlivosť o izbové rastliny
 • zber zeleniny
 • zber ovocia
 • kompostovanie lístia
 • dokončovanie zemných prác
 • rýľovanie
 • kontrola uskladneného ovocia
 • dorýľovanie a hnojenie
 • kontrola náradia
 • zimný rez stromov a kríkov
 • vytvorenie osevného plánu