Jún

Aktuálne záhradkárske práce na mesiac JÚN

Kyprenie

Jún v značnej miere rozhoduje nielen o množstve, ale aj o kvalite úrody. Preto zvýšenú pozornosť venujeme nielen stromom, ale aj pôde. Pri ošetrovaní pôdy sa snažíme častým kyprením udržiavať maximálne množstvo prirodzenej vlahy. ldeálne by bolo pokypriť pôdu po každom výdatnejšom daždi i po závlahe. Pri kyprení ničíme súčasne buriny, ktoré nikdy nenecháme vysemeniť. Ak máme pôdu pod stromami zatrávnenú, kosíme trávu častejšie, spravidla raz za 10 až 14 dní.

V prípade suchého počasia zavlažujeme, aby júnový opad nebol príliš veľký. Nadmernú násadu redukujeme pretrhávaním, príadne odstrihávaním celých rodivých konárikov prípadne ich častí. Na mladých stromčekoch využívame rôzne pestovateľské opatrenia na urýchlenie rodivosti (nakláňanie, ohýbanie, krúžkovanie, škrtenie a pod.).

Opadavosť

Pokračujeme v pravidelnej kontrole preštepených stromov a robíme opatrenia, aby sa viazací materiál nezarezával do stromu. Robíme mechanickú ochranu proti chorobám a škodcom, najmä proti múčnatke, odrezávaním napadnutých častí. Pri predpokladanej väčšej úrode môžeme prikročiť k prihnojeniu liadkovou formou dusíka v dávke asi 1 kg na 100m2.

V zeleninovej časti záhradky už rastú uhorky, paprika a rajčiaky, ktoré si vyžadujú pravidelné ošetrovanie – závlahu, okopávku, prípadne prihnojenie. Vo fóliovníkoch dbáme na pravidelné vetranie. Dôležité je udržiavanie primeranej teploty. Paprika pri teplotách nad 35 C zhadzuje mladé plody alebo ich vôbec nenasadí. V skleníkoch bez pohybu vzduchu sa horšie opeľujú rajčiaky. Uhorky vyväzovať, rajčiakom pri vyväzovaní včas vyštipujeme bočné výhonky.

Uhorky

Pravidelnú kontrolu si vyžaduje zdravotný stav rastlín. Papriku a rajčiaky najviac ohrozujú vošky a molice, uhorky pleseň uhorková.

Po zbere skorej zeleniny pripravujeme pôdu na ďaľšie pestovanie tak, aby ani jedna hriadka neostala prázdna. V júni ešte sejeme kríčkovú fazuľku, červenú repu šalátovú a vysádzame poloskoré hlúboviny na jesenný zber.

Ruže

Na odkvitnutých rododendrónoch a azalkách vylamujeme odkvitnuté súkvetia. Na ružiach sú možné dva spôsoby – alebo odstrihujeme tesne iba súplodie, v tom prípade vykvitnú skoro a bohato, ale majú krátke stopky, alebo ich režeme na 4 – 6 púčikov, čím získame dlhé stopky.

Obaľovač

Po fyziologickom opade plodov ovocných stromov venujeme zvýšenú pozornosť boju proti obaľovačovi jablčnému, najmä v prípadoch, kde je menšia násada plodov. V niektorých rokoch tento škodca dokáže zlikvidovať úrodu tak dôkladne, že na stromoch zostane iba minimálne množstvo plodov. Sledujeme signalizačné správy UKSUP-u, podľa odporúčaných termínov robíme chemické ošetrenie. Prípravkov je veľa a vyberáme si tie, ktoré sú dostupné v obchodnej sieti. Najznámejšie sú DECIS, KARATE, SUMITHION, CYPER a pod.

Pri chloróze aplikujeme špeciálne hnojivá FYTOVIT alebo FEROVIT. Postrekujeme aj ZELENOU SKALICOU – síran železnatý (0,5 % + 0,1 % kys. citrónovej + adhezívum, môže to byť CITOWETT alebo aj jar).

Chloróza

V čase kvitnutia viniča ošetrujeme chemickými prípravkami len výnimočne, ak je silný tlak peronospóry. Vyhýbame sa aj akýmkoľvek prácam na viniči, a čo najmenej sa pohybujeme medzi kríkmi viniča, aby sme kvietky nestriasali.

Egreš

Začíname aj so zberom drobného ovocia – ríbezlí, egrešov. Oberáme čerešne, nie však len zdravé plody, ale aj plody.napadnuté chorobami ( monília, pleseň sivá), aby neboli zdrojom nákazy.

Pravidelnú kontrolu potrebuje paprika a rajčiaky, ktoré napádajú vošky a molice. Postrekujeme vhodnými insekticídmi. Na vošky používame ACTELIC alebo KARATE či PIRIMOR, majú kratšiu hygienickú ochrannú dobu.

Reďkovka

Zberáme skré hlúboviny, šalát, reďkovku, lahôdkovú cibuľku, hrášok, karotku. Zberáme ich tak aby sme neznehodnotili zeleninu. Skoré zeleniny rýchlo strácajú konzumnú hodnotu, kaleráb drevnatie, kapusta a kel praskajú, šalát, reďkovka a cibuľa vybiehajú do kvetu, semienka hrášku strácajú cukor a vytvárajú škrob. Preto je potrebné začať so zberom včas a spotrebu v kuchyni prispôsobiť úrode zo záhradky.

Po zbere zeleniny všetky zdravé zvyšký vňatí a listov, ktoré nespotrebujeme ani v drobnochove, dáme do kompostu. Na výsevnej hriadke môžeme pokračovať v predpestovaní ďalších skorých kultivarov hlúbovín pre letnú výsadbu a jesenný zber (skorá kapusta, skorý kel).

Z trvaliek a letničiek odstraňujeme odkvitnuté časti, čím ich nútime na opätovné kvitnutie. Týka sa to orlíčkov, ostrožiek, vlčích bobov, petúnií, Chabaudových klinčekov, astroviek a iných.

Broskyňa

Na mladých stromoch nenechávame veľa plodov, pretože môžu zakrpatieť, čo nepriaznivo ovplyvní ich ďalší vývoj. Pri prebierke plodov na broskyniach nechávame na dospelých stromoch asi 300 plodov.

Letný rez

V júni začíname s letným rezom všetkých ovocných drevín a zaštipovaním výhonkov, čím podporujeme rodivosť a efektívnejšie využitie živín. Neskorý letný rez je veľmi dôležitý pri niektorých kultivaroch jabloní z hľadiska uskladňovania plodov náchylných na chorobu (Jonathan, Coxova reneta, Dukát). Rezom sa zmierňuje transpirácia listovej plochy a obmedzuje vodný stres, a tým aj nebezpečenstvo odčerpávania vápnika z plodov. Je to ochrana aj proti pehovitosti plodov. Pri reze odstraňujeme z koruny stromov všetky konkurenčné a zahusťujúce výhonky. Bujne rastúce výhonky zaštipujeme za 12. až 15. listom pri kôstkovinách a za 6. až 8. listom pri jadrovinách. Zabraňujeme výparu vody a rastu burín.

Vinohrad

V júni venujeme pozomosť aj rodiacim vinohradom z hľadiska výživy viniča. Posudzujeme vzrast výhonkov, sfarbenie listov, násadu a vývoj hrozna. Z priemyselných hnojív sú vhodné dusíkaté hnojivá – liadok amónny s vápencom (asi 1 kg na 100 m2). Vhodné sú tiež tekuté hnojivá, ktoré možno použiť na listovú výživu, ktorej účinok je okamžitý (Harmavit špecial,Mikrola a pod.).

Pór

Bežné ošetrovanie potrebujú všetky zeleniny. Niektoré – mrkva, petržlen, paštrnák či siata cibuľa – vyžadujú niekedy dojednotenie. Z hustej sejby póru môžeme rastlinky ( asi hrúbky ceruzky) opatrne vybrať z pôdy a presadiť na uvoľnenú hriadku. Pór napáda mínerka pórová, ktorá máva aj ďaľšie generácie, preto je vhodné prikryť pór fóliou, pretože chemická ochrana je problematická, keďže mucha vyletuje v rôznom čase.

Pažítka

Pažítku, predpestovanú zo skorej sejby, možeme vysadiť v trsoch na trvalé miesto.

Krhla

Hlavne v suchších oblastiach musíme rátať s pravidelným zavlažovaním ovocných drevín, okrasných rastlín a najmä zeleniny. Každý pestovaný druh však zavlažujeme diferencovane podľa jeho biologických požiadaviek. Rastlinám zabezpečíme dávku najmenej 20 – 30 mm (t. j. 20 – 30 litrov vody na m2) s väčším časovým intervalom (5 – 10 dní).

Vinohrad

Na viniči vyväzujeme ponechané letorasty k drôtenke alebo k inej opore. Pokiaľ už treba, vylamujeme i zálistky. Zvýšenú starostlivosť venujeme chemickej ochrane proti múčnatke viničovej, ale i peronospóre. Po odkvitnutí striekame preventívne a ďalej podl’a signalizácie z ÚKSUP –u.

Paprika

Z plodových zelenín venujeme pozomosť rajčiakom a paprike. Vyväzujeme ich ku kolíkom. Kolíkové kultivary rajčiakov vedieme najviac na dva výhonky, ostatné zaštipujeme. Pri uhorkách, ak pestujeme hybridy nemusíme zaštipovať. Pri klasických zaštipujeme za 5. – 6. listom, aby sme podporili rast rodivého obrastu. Paprikový porast v tomto mesiaci prihnojíme liadkom amónnym s vápencom (pri nedostatku dusíka v tomto období môžu opadávať kvety). Porast okopeme a rastliny prihrnieme zeminou.

V južnejších oblastiach zberáme cesnak a cibuľu. Tieto zeleniny by mali byť v pôde len do agrotechnického termínu zberu. Inak cibuľa mäkne v krčku a vňať polieha, cesnak žltne a tiež polieha.

Trávnik

Vyberáme aj cibule niektorých kvetín, botanické tulipány, hľuzy šafranu a narcisy. Trávnik často kosíme, pravidelne zavlažujeme a podľa potreby prihnojujeme dusíkom.

Pre ovocné stromy a kry je účinná závlaha do vykopaných rýh medzi radmi po obvode koruny. Po výdatnej závlahe a po vsiaknutí vody pôdu zahrnieme. Závlaha do rýh alebo podmokom je vhodná i pri plodovej zelenine (rajčiaky, paprika) a pri vyvinutom poraste hlúbovín. Mladé rastliny zavlažujeme radšej jemným postrekom.

Letný rez

Pokračujeme v letnom reze. Odrezávame bujne rastúce letorasty z konárov ohnutých do oblúka a režeme aj letorasty vyrastajúce ako konkurenčné výhonky na vetvový krúžok.

Informácie boli čerpané z denníka PRÁCA