Február

Aktuálne záhradkárske práce na mesiac FEBRUÁR

Pre toto obdobie sú charakteristické značné výkyvy teplôt ( vyskytujú sa silné mrazy, ale i teploty nad 10 °C ). Od nich závisí, aké práce budeme realizovať v našej záhrade.

Pravidelne kontrolujeme uskladnené ovocie, odstraňujeme nahnité plody, priestory vetráme a udržiavame v potrebnej vlhkosti.

Ak sme si v jeseni odložili podpníky meruzalky (ríbezle zlatej) na zavrúbľovanie ríbezlí, egrešov a Josty, môžeme tak urobiť teraz v priestoroch, kde nemrzne. Necháme ich tu až do jari na vysadenie.

Ak teploty v noci už neklesajú pod -10 oC môžeme začať s rezom jabloní, hrušiek a drobného ovocia. Rezy kôstkovín, marhúľ a broskýň robíme v neskoršom termíne na začiatku vegetácie, kedy sa rany hoja lepšie. Ríbezle a egreše vyháňajú veľmi skoro, preto ich režeme najneskôr začiatkom februára. Ríbezľový ker by po reze nemal mať viac ako 8 – 12 silných vhodne rozložených konárov.

Za priaznivého počasia môžeme prerezávať aj okrasné stromy a kry, ktoré ešte nemajú vyvinuté puky (orgován, zlatý dážď, okrasné slivkoviny).

Odumierajúce alebo nerodiace stromy vyklčujeme, pokiaľ nie sú vhodné na preštepenie.

Pri silných mrazoch, ale i pri náhlom oteplení kontrolujeme uskladnenú zeleninu, aby nevymrzla, ale ani nevyschla alebo nevyrastala na úkor kvality. Vhodným konzervovaním môžeme zásoby ochrániť pred znehodnotením.

Georgíny, begónie, muškáty, ktoré sme na jeseň uložili na prezimovanie, prezrieme a odstránime ohniská hniloby a plesne. Izbové kvetiny zalievame podľa potreby. Môžeme začať s prihnojovaním. Cibuľoviny na rýchlenie (tulipány, hyacinty) prenesieme do teplejšieho priestoru, aby do marca vykvitli.

V hlbších nádobách si môžeme dopestovať prvé vitamíny zo zeleniny (pažítku, vňať petržlenu, zeleru, cibule kuchynskej, šalotky). V plytkých miskách začíname rýchliť žeruchu. Ak sme na záhonoch nechali kučeravý a ružičkový kel prejsť mrazom, máme ďalší zdroj vitamínov. Majú výnimočnú sladkastú chuť.

Do polovice februára dokončíme rez vrúbľov všetkých ovocných druhov. Narezané vrúble uložíme v tmavých miestnostiach do vlhkého piesku a pravidelne kontrolujeme jeho vlhkosť.

Vo vinohradoch zisťujeme výpad krov a pripravujeme rez viniča. Posudzujeme, do akej miery sme vykonali odbornosť rezu v predchádzajúcom roku a ako vinič prezimováva. Opravujeme drôtenky a opory na vedenie viniča.

Za bezmrazných dní vykonáme zimný rez jadrovín, ovocných krov a viniča. V tomto období ešte nerežeme kôstkoviny, ktoré lepšie znášajú rez vykonaný tesne pred vegetáciou. (Pozri správu ÚKSÚP).

Podľa plánovaných termínov výsadby by sme si mali zabezpečiť potrebné množstvo sadencov. Najmä ak pestujeme zeleninu v pareniskách. Aby sa pôda pred výsevom ohriala, alebo sme siali neskôr a výsevy ešte nevzišli, zateplíme ich prikrytím oknami. Parenisko treba zatepliť, aby nepremrzlo. Teplota 18 – 22 C je vhodná pre teplomilné rastliny (papriku, rajčiaky, uhorky a zeler). Hlávkový šalát a hlúboviny potrebujú teplotu 12 – 16 C.

Fóliovník si pripravíme za priaznivého počasia. Natiahneme fóliu, aby sme zabezpečili zohriatie pôdy, a tým aj skorú sejbu a výsadbu zeleniny.

Na dopestovanie sadencov využijeme najlepšie skleník. V menšom množstve ich môžeme dopestovať aj na parapete okna.

Naďalej pokračujeme v rýchlení cibuľových a hľuznatých kvetín, ktoré prenášame do teplejšieho prostredia, kde o krátky čas vykvitnú.

Kmene stromov chránime proti mrazom bielením, prípadne zatieňovaním. Mladé stromčeky chránime proti hmyzu obalením kmienkov.

Muškáty zatiaľ držíme v chlade a suchu. Nepresádzame ich a nerežeme ich.

Začíname s predpestovaním náročných letničiek

Zostavíme si časový plán výsevov. Zaobstaráme si dostatok semien, hnojív, chemikálií a skontrolujeme náradie.

Opravíme, čo je treba a oplotenie natrieme ochrannými prostriedkami.

Za priaznivejšieho počasia vykonávame mechanickú ochranu ovocných stromov. Na kmeni a konároch starších stromov oškriabeme staršiu kôru (borku) na podložku a následne ju zlikvidujeme (napr. spálime ju). Rany vyrežeme až po staré pletivá a ošetríme štepárskym voskom alebo balzamom.

Ak sme záhradku nevápnili na jeseň, môžeme to urobiť teraz. Na vápnenie použijeme dolomitický alebo mletý vápenec, prípadne prachové pálené vápno. Dávka sa určí podľa rozboru pôdy na živiny. Pri vápencoch sa dávka pohybuje v rozmedzí 0,30 – 0,60 kg/m2, pri pálenom vápne 0,15 – 0,30 kg/m2.

Rez viniča by sme mali urobiť približne do polovice marca. Pri mladej výsadbe sa musíme rozhodnúť, akým spôsobom budeme vinič tvarovať.

Pokračujeme v príprave parenísk. Vyberieme starú zeminu a parenisko necháme vymrznúť. Následne navezieme do pareniska zaparený hnoj (konský, hovädzí) a zeminu. Upravené parenisko zakrývame oknami, aby sa pôda prehriala a pripravila na sejbu.

Parenisko

Zemiaky V tomto týždni môžeme začať s naklíčovaním veľmi skorých zemiakov. Zemiaky, ktoré sú uložené v jednej vrstve v plytkých debničkách, umiestnime v miestnosti s teplotou 10 – 15 oC s možnosťou vetrania. Dostatok svetla nám zabezpečí krátke a silné klíčky.

Ak pestujeme zeleninu v pareniskách alebo vo fóliovníkoch, pokračujeme v zabezpečovaní potrebného množstva sadencov – podľa plánovaného termínu výsadby.

Izbové kvety pripravujeme na jarnú vegetáciu. Začíname predklíčovať hľuzy veľkokvetých begónií (rozložíme ich na vlhkom piesku vo svetlej miestnosti). Neustále kontrolujeme uskladnené cibuľky a hľuzy (či nezačali hniť).

Ak zmizne snehová pokrývka z trávnika, môžeme ho prihnojiť a povápniť.

Za priaznivého počasia presvetľujeme koruny ovocných stromov a zmladzujeme staršie, slabo rodiace stromy. Pri zmladzovacom reze skracujeme hlavné konáre o jednu tretinu až polovicu, podľa veku stromu. Tým vytvárame priaznivé podmienky na dobrú úrodu kvalitného ovocia. Pri kultivaroch, ktoré vytvárajú husté parožie plodonosného dreva, robíme aj detailný zmladzovací rez. Spočíva v odstraňovaní väčšieho množstva kvetných pukov. Po ich odstránení zostáva na paroží len jeden až dva kvetné puky, ktoré prinesú kvalitné ovocie.

Priaznivé dni bez mrazov využívame na chemické ošetrenie broskýň proti kučeravosti listov. Teplota by sa mala pohybovať okolo 7 oC. používame koncovku s väčším otvorom tak, aby ani jedno miesto nezostalo nepostriekané. Na postrek v čase vegetačného pokoja používame meďnaté prípravky. Postrek musíme ukončiť do začiatku nalievania pukov. Po tomto termíne je už postrek neúčinný.

Pred rezom viniča je vhodné skontrolovať púčiky priečnym rezom. Ak sú hlavné i vedľajšie puky zdravé majú sviežu zelenú farbu. Ak je hlavný puk zmrznutý, má na priereze tmavohnedú až čiernu farbu. Miera poškodenia mrazom nás upriami na spôsob rezu viniča. Ťažne jednoročného viniča priväzujeme k oporám. Nezabúdame na opravu drôtenky a opornej konštrukcie.

Pri predpestovaní zeleniny na parapete okna nesmieme siať veľmi husto, najmä keď nemáme možnosť ešte mladé rastlinky rozsadiť na väčšie vzdialenosti. Je lepšie mať menej dobrých priesad ako veľa nevhodných. Parenisko

Zemiaky Pokračujeme v plynulom rýchlení žeruchy, rýchlime pažítku, petržlenovú a zelerovú vňať.

Do fóliových krytov vysievame reďkovku na rýchlenie. Aby sme mali už v apríli širší sortiment zeleniny, vysievame do fóliovníka aj mrkvu karotku s kratším vegetačným obdobím (Nantesku, Delíciu). Takisto vysejeme petržlen a cibuľku na zber zelenačky.

V poslednom februárovom týždni už odkrývame cibule krokusov, snežienok a bledúľ, ktoré nás potešia prvými kvetmi. Rýchlime narcisy a tulipány.

Informácie boli čerpané z denníka PRÁCA