Chemická ochrana

Postreky na celoročnú ochranu

Proti chorobám, škodcom, hmyzu, hlodavcom...

V našich predajniach nájdete postreky na celoročnú ochranu ovocia, viniča, zeleniny a okrasných rastlín. Prípravky proti chorobám, škodcom, herbicídy a prípravky na ničenie hmyzu a hlodavcov.

Čoraz viac sa venuje zvýšená pozornosť biologickým a ekologickým prípravkom, z ktorých niektoré novinky sú dostupné aj v našich predajniach.

Najväčším dodávateľom týchto produktov je Floraservis, s ktorým úzko spolupracujeme aj čo sa týka signalizačných správ. Takže v našich predajniach Vám poskytneme aj odborné poradenstvo v ochrane rastlín. Odborné poradenstvo pre Floraservis vedie skúsený odborník Ing.Juraj Matlák, ktorý je autorom kníh Celoročná ochrana záhradných plodín a Atlas chorôb a škodcov ovocnín a viniča, ktorý je taktiež v našej ponuke.

V ponuke máme tieto postreky a prípravky

Hnojivá pre kvety, zeleninu, ovocné stromy, trávniky, okrasné dreviny...

Proti škodcom

Čítať viac…

Proti chorobám

Čítať viac…

Proti plesniam

Čítať viac…

Proti hmyzu

Čítať viac…

Proti hlodavcom

Čítať viac…

Bioprípravky

Čítať viac…