Chemická ochrana

Postreky na celoročnú ochranu

Proti chorobám, škodcom, hmyzu, hlodavcom...

V našich predajniach nájdete postreky na celoročnú ochranu ovocia, viniča, zeleniny a okrasných rastlín. Prípravky proti chorobám, škodcom, herbicídy a prípravky na ničenie hmyzu a hlodavcov.

Čoraz viac sa venuje zvýšená pozornosť biologickým a ekologickým prípravkom, z ktorých niektoré novinky sú dostupné aj v našich predajniach.

Najväčším dodávateľom týchto produktov je Floraservis, s ktorým úzko spolupracujeme aj čo sa týka signalizačných správ. Takže v našich predajniach Vám poskytneme aj odborné poradenstvo v ochrane rastlín. Odborné poradenstvo pre Floraservis vedie skúsený odborník Ing.Juraj Matlák, ktorý je autorom kníh Celoročná ochrana záhradných plodín a Atlas chorôb a škodcov ovocnín a viniča, ktorý je taktiež v našej ponuke.

V ponuke máme tieto postreky a prípravky

Hnojivá pre kvety, zeleninu, ovocné stromy, trávniky, okrasné dreviny...

Proti škodcom

Proti chorobám

Proti plesniam

Pre byt

Proti hmyzu

Proti hlodavcom

Herbicídy

Bioprípravky