Apríl

Aktuálne záhradkárske práce na mesiac APRÍL

Jahody Pri jarnom ošetrení jahôd odstránime s trsov staré listy a zlikvidujeme ich. Na prihnojovanie použijeme 1 – 2 kg liadku na 100 m2. Z kombinovanýh hnojív možeme použiť Slovcerit v dávke 6 kg na 100 m2 alebo NPK 3 – 5 kg na 100 m2. Hnojivo do pôdy zapracujeme plytkou okopávkou.

Maliny

Ak sme maliny neošetrili na jeseň, odstránime z porastu dvojročné vyrodené a slabé jednoročné výhonky. Ostatné pretriedime na vzdialenost‘ 0,15 – 0,30 m. Pri pestovaní malín na drôtenke pomocou rýľa odstránime všetky výhonky, ktoré vyrastajú za plochou ohraničenou drôtmi. Ak plánujeme ďaľšiu výsadbu, môžeme na tento účel využiť odkopky. Pri rodiacich kultivaroch skrátime jednoročné výhonky približne na 0,30m.

Hnojivo

Pri jarnom hnojení stromov dusíkom je výhodné použiť liadok amónny s vápencom v dávke 1,5 až 2kg na 100 m2. Liadková forma je pohotová, amoniakálna pôsobí postupne.

Väčšina vinohradníkov zabezpečuje na zimu svoj vinohrad na zimu prihrnutím krov zeminou. Teraz je vhodný čas na povrchové vyrovnanie pôdy okolo nich. V mladých 1-2 – ročných vinohradoch odporúčame spolu s odhrňovaním zeminy od krov odstrániť aj rosné korienky, ktoré vyrastajú z časti vrúbľa spojeného s podpníkom.

Sadenice zelenín prepikírujeme. Pri tom zaštipneme korienky a rastlinky presádzame na vzdialenosť 80 – 100 mm.

Riadky

Pred sejbou zelenín si upravíme hriadky široké 1,2 m a chodníky len 0,30m. Hriadky nerobíme vysoké, aby vel’mi nepresychali. Ak to je mozné chodníky nerobíme na tých istých miestach ako v minulom roku. Na výsev a výsadbu si pripravíme všetky hriadky, aj tie, ktoré budeme vysievat‘ neskôr. Pri neskoršej príprave ostanú hrudky, ktoré sa ťažko ubíjajú a semená potom zle vzchádzajú. Na výsev si pripravíme dosku širokú asi 0,3 m a dlhú 1,2 m. Na hriadku nešliapeme, v stope sa drží voda, a zelenina nerovnomeme vzchádza.

Dokončíme rezy ovocných stromčekov a kríčkov, najmä broskýň, ktoré sme nechali na začiatok kvitnutia. Rez stromov v čase kvitnutia nie je vhodný, pretože môžeme poraniť púčiky kvetov. Výhonky napadnuté chorobami (múčnatkou) odstrihávame v každom čase.

V apríli už pučia stromy všetkých ovocných druhov. Snažíme sa rýchlo dokončiť výsadbu ovocných stromov a práce ako sú smykovanie, nastieľanie pôdy, mechanické ošetrenie stromov a pod.

V rámci šetrenia vlahy a boja proti burine nastieľame okolo stromov a krov kompost, maštaľný hnoj, slamu alebo iný organický materiál. Môžeme zužitkovať aj posekaný alebo podrvený odpad po reze stromov. Účinná je vrstva s hrúbkou 5 cm.

Ak pretrváva pred kvitnutím marhúľ daždivé a chladné počasie, musíme stromy na začiatku a na konci kvitnutia ošetriť proti moníliovému usychaniu kvetov a výhonkov niektorým z prípravkov Baycor 25 WP, Rovlar Flo, Sporgon 50 WP. Koncentráciu používame podľa návodu.

Toto obdobie je vhodné na prvé prihnojenie viniča ľahko rozpustnými dusíkatými hnojivami. Dávkujeme podľa odrody. Prihnojením zabezpečíme zvýšenie úrody.

Podľa vývoja vegetácie urobíme predjarný postrek ovocných stromov a kríkov, najmä v najteplejších oblastiach Predjarné ošetrenie sa má urobiť, keď sa už neočakávajú silnejšie mrazy, pretože po ošetrení sa znižuje mrazuvzdornosť stromov. Je dobré previesť postrek po dlhšom oteplení, pretože vtedy sa aktivizuje väčšina prezimujúcich škodcov.

Vysievame papriku, rajčiaky a zeler pre májovú výsadbu do voľnej pôdy. Rastlinky predpestujeme v debničkách na okne, neskôr ich zasadíme do skleníka, fóliovníka, pareniska.

Nezabúdame na zeleninu, ktorá prezimovala v hriadkach. Okopeme ozimný cesnak a cibuľu z jesennej výsadby. Prezimovaný šalát treba okopať, vyjednotiť, dosadiť prázdne miesta. Môžeme ho prirýchliť priamo na hriadke perforovanou fóliou, ktorú nastieľame na hriadku priamo na rastlinky, okraje zaťažíme kameňmi.

V lete minulého roka zaočkované podpníky a preočkované konáre starších ovocných stromov zrežeme asi 100mm nad miestom očkovania, alebo tesne nad očkom. Pri tomto reze nezabúdame na zatretie reznej rany. Podpníky, resp. konáre s neujatými očkami môžeme preštepiť.

Na ovocných stenách a vretenách vyväzujeme jednoročné výhonky a celé konáriky do šikmej polohy, prípadne aj vodorovne alebo do tvaru oblúkov. Po jarnom reze si všímame korunku stromu i kmeň. Výhonky, ktoré vyrastajú z ušľachtilej časti alebo z podpníka, odrežeme na konárový krúžok, kým sú malé.

Po jarnom reze stromov, v rámci boja proti chorobám a škodcom, odstránime z koruny všetky napadnuté časti, mumifikované plody ovocia z minulého roku, múčnatkové výhonky, hniezda mníšky zlatorítky a pod.

Myšie Uško

V štádiu myšieho uška, alebo vo fenofáze pučania „B-C“ urobíme postrek všetkých stromov a kríkov (okrem marhúľ) Oleoekaluxom alebo Oleokametom v 1-percentnej koncentrácii. Týmto postrekom by sme mali zlikvidovať všetky štádiá prezimujúceho hmyzu (vajíčka vošiek, mér a roztočov).

Vinič ošetrujeme postrekom zameraným proti roztočom a zamedzeniu rozvoju chorôb (múčnatky), tzv. na suchu. Kry napadnute roztocmi slabo rastú, listy bývajú kučeravé, malé, súkvetia zasychajú a neskôr opadávajú i bobule.Najúčinnejší postrek je počas slnečných dní pri teplote okolo 15 C. Pred pučaním alebo pri pučaní použijeme Sulku a Sulex a po objavení púčikov môžeme použiť Sulikol K, alebo Thiovit. Od štádia pučania až do objavenia troch listov používame Oleoekalux, Oleoekol.

V druhej polovici apríla sa rojí mínerka pórová, ktorá poškodzuje mladú cibuľku z jesennej výsadby. Na rojenie škodcu sledujeme vpichy samičiek na listy cibule (biele bodky). Najneskôr týždeň po ich zistení cibuľu postriekame prípravkami Basudin 600 EW alebo Cyper 10 EM alebo Diazol EW s prídavkom zmáčadla. Ak nechceme použiť chemické prípravky, zakryjeme záhony fóliou z netkanej textílie už v prvej polovici apríla.

Parenisko

V pareniskách otužujeme priesady určené na výsadbu. Z parenísk odstraňujeme okná. Na uvoľnené miesto v pareniskách vysádzame šalát, kaleráb, kel, karfiol, príp. sejeme reďkovku. Pareniská, v ktorých máme zasadenú cibuľku na zeleno, intenzívne vetráme. Mrkvu v pareniskách jednotíme. Prezimovaný kel a šalát mierne prihnojíme dusíkom.

Priesady rajčiakov, papriky a zeleru pre májovú výsadbu presadíme do debničiek na väčšiu vzdialenosť, prípadne stačí, ak ich preriedime pretrhaním.

V tomto termíne sejeme kôpor, saturejku. Asi v polovici mesiaca sejeme majorán a bazalku pod sklo. Sú chúlostivé na chlad a do voľnej pôdy sa sejú v druhej polovici mája.

Špargľa

Aby sme v záhradke mali stále široký sortiment zeleniny, vysievame postupne skoré hlúboviny (aj na predpestovanie sadencov) teraz už von na hriadku. Takto preklenieme obdobie medzi skorou a neskorou zeleninou. Aj špargľu nahŕňame asi do výšky 0,3m. Rebarboru môžeme trochu priríchliť zakrytím čiernou fóliou. Keď doteraz tieto zeleniny nemáme, môžeme si ich dosadiť. Rebarboru sadíme na vzdialenosť 1 m, stačia 1 až 2 kusy, špargľu (10 ks) na vzdialenosť 1,2m a v rade na 0,4 až 0,6m.

Vysádzame ruže, okrasné dreviny a živé ploty. Po vysadení výhonky skrátime a rastlinu výdatne zalejeme, aby sa pôda prilepila na jemné korienky.

Počas celého apríla možno vysádzať ihličnaté dreviny, rododendrony a iné vždyzelené rastliny.

Kvety Izbové kvetiny intenzívne zalievame a končíme ich presádzanie. V prípade potreby ich skracujeme a zmladzujeme.

Štepenie

Po opravných rezoch ovocných drevín po odrezaní hrubších konárov pílou, ostáva nerovná rezná plocha. Tá sa ťažšie hojí ako hladký rez, preto ho zahladíme štepárskym nožom a zatrieme voskom alebo balzamom.

Ešte stále môžeme preštepovať hybridové viničové kry odrodami ušľachtilého viniča. Vrúbľujeme do rázštepu tesne nad zemou. Naštepený kmeň zahrnieme dočasne zeminou, aby nevysychal.

Vinohrad

V rodiacich vinohradoch kypríme pôdu v radoch a medzi radmi. Do hĺbky 0,20 až 0,30 m zapracujeme dusíkaté hnojivá (asi 60 % z celoročnej dávky). Pôdu stále udržiavame v štruktúrnom stave, aby si zachovala vhodný živinový režim.

Múčnatka

Pokračujeme v boji proti chorobám ovocných stromov, najma múčnatke jabloňovej. Najvhodnejšia je mechanická ochrana tým, že napadnuté časti listov alebo aj kvetných pukov odstrihneme. Ide o primárnu infekciu, z ktorej nákaza sa prenáša na pučiace mladé listy. Odporúčame aj chemickú ochranu niektorým vhodným fungicídom (Karathane a pod.), prípadne ju spojíme s ochranou proti chrastavitosti prípravkami, ktoré pôsobia aj proti múčnatke (Rubigan).

Štepenie

Apríl je mesiacom štepenia a preštepovania ovocných stromov. V tomto období sa kôra dobre oddeľuje, možeme štepiť aj za kôru. Je to jednoduchý spôsob, vhodný najmä pre začiatočníkov. Jadroviny môžeme štepiť aj v období kvitnutia, musíme mať však pripravené vrúble, ktoré nie sú vypučané.

Na zrezaných štepencoch vyslepujeme nežiadúce očká a výhonky.

Prestrihávame tohtoročné letorasty na kvitnúcich kríkoch. Aby nádherne zakvitli, musia byť čo najskôr odrezané.

Minulý mesiac sme okopali prihnojili jahody. Ešte pred kvitnutím ich výdatne zavlažíme a ošetríme ich proti plesni sivej (botritídová hniloba plodov).

V druhej polovici apríla začíname pripravovať priesady hľúbovín na letný, jesenný zber a zimné uskladnenie. Na výsevnú hriadku, prípadne do pareniska vysievame poloneskoré a neskoré odrody kapusty, kalerábu, kelu, brokolice, karfiolu. V riadkoch sejeme husto, aby bola priesada silná.

V polovici mesiaca vysadíme predklíčené skoré zemiaky a prikryjeme „spolurastúcou“ fóliou (dosiahneme urýchlenie zberu). S hľuzami manipulujeme opatrne, aby sme nepolámali klíčky. V tomto období zakladáme aj špargľové výsadby. Pôda pre vybielenú špargľu má byť ľahká, špargli zelenej vyhovuje každá záhradná pôda.

Zelenina

Priesady teplomilných zelenín cez noc chránime rohožmi, cez den vetráme, ničíme burinu, polievame, pripravujeme ich na výsadbu v budúcom mesiaci.

V apríli ešte nie sú problémy s ochranou zeleniny proti chorobám a škodcom. Sledujeme len prvú generáciu mínerky pórovej na cibuli. Na ošetrenie používame prípravky Basudin, Cyper.

Cibuľa

V apríli vysievame cibuľu na dopestovanie cibuľky sadzačky. Vysievame podstatne hustejšie ako cibuľu na konzum. Pri veľkej hustote narastú drobné cibuľky a vňať skôr odumiera a zasychá.

Ak je sucho, začíname zavlažovať najmä zeleniny s krátkym vegetačným obdobím (reďkovky, šalát).

Ešte stále je vhodné obdobie na založenie nového trávnika. Pred vysiatím pozemok zrýľujeme, odstránime burinu, necháme oddýchnuť. Vysievame 35 – 55 g/m2.

Pripravíme sa na ochranu proti neskorým jarným mrazom. Najvhodnejšie je postrekovanie vodou. Zadymovanie je menej účinné.

Pri ošetrovaní stromčekov si všímame aj kôru. Niekedy (najmä koncom zimy) poškodzujú kôru mladých stromov tepelné rozdiely medzi slnečným dňom a mrazivou nocou. Výsledkom býva popukanie kôry. Zmrznuté konáre a poškodenú kôru odrežeme až do zdravého dreva a ošetríme hojivým náterom.

Vošky

Na ovocných stromoch a kríkoch sa zo živočíšnych škodcov v tomto období môžu vyskytovať vošky, najmä ak sme neurobili predjarné ošetrenie chemickými prípravkami (Oleoekalux). Pri ich zistení, najmä na ríbezliach (sú na spodnej strane listov, čo sa prejavuje červeným sfarbením), urobíme chemický postrek špeciálnymi prípravkami len na vošky, a to Pirimorom alebo aj niektorým insekticídom (Sumithion, Karate a pod.). Pozornosť venujeme aj zdureným púčikom ríbezlí, v ktorých je veľké množstvo jedincov roztoča ríbezľového. Napadnuté púčiky odstránime.

Múčnatka

Pokračujeme aj v zásahoch proti hubovitým chorobám pri jabloniach a hruškách, a to proti múčnatke na Jabloniach a chrastovitosti. Napadnuté letorasty, listy a kvetné púčiky odstrihneme, pretože aj tak neprinesú úrodu. Likvidujeme tým primárnu infekciu, ktorá potom by mohla napadnúť mladé pučiace listy, čo je potom už sekundárna infekcia. Múčnatka a chrastovitosť sa nedá liečiť, treba jej len predchádzať. Ešte pred kvetom, ale najmä po odkvitnutí, môžeme urobiť chemické ošetrenie prípravkami SULIKOL, THIOVIT, KARATANE alebo kombinovanými prípravkami na múčnatku – aj na chrastovitosť (RUBIGAN a pod.). Na chrastovitosť použijeme NOVOZIR alebo DITHANE.

Štepenie

Začíname vrúbľovať podpníky jabloní, hrušiek a dúl – jadroviny už majú miazgu. Môžeme preštepovať aj staršie jadroviny zlepšenými odrodami. Najvhodnejšie obdobie na vrúbľovanie je masový nástup kvitnutia púpavy.

Vinohrad

Ak máme nevhodné kultivary viniča, môžeme ich preštepiť vrúbľami, ktoré sme si uchovali od jesene. Robíme to do rázštepu tesne nad zemou (asi 100 mm). Ujateľnosť však býva slabšia – asi 50 %.

Koncom apríla začíname okopávať na jar vysiate zeleniny. Značkovacie plodiny ukazujú, kde sú riadky mrkvy, petržlenu a cibule. Spočiatku, keď je burina malá, stačí medzi riadkami potiahnuť ručnou plečkou, neskôr musíme niektorú burinu vytrhávať ručne, najmä v blízkosti rastlín. Trváce buriny vynesieme z porastu (pýr, púpavu), ostatné necháme ležať v medzirade. Okopeme aj ujaté sadence hlúbovín a dosádíme ich. Na časť plochy skorých hlúbovín a šalátu môžeme natiahnuť perforovanú agrofóliu, čím urýchlime rast. Cibulka

Na prísne tvarovaných ovocných zákrpkoch a ovocných stenách urobíme opravný rez a detailný rez rodivého obrastu. Proti skorej červivosti sliviek a jabloní, ktorú spôsobujú piliarky, sa zabezpečíme ochranou. Ochrana spočíva v dôkladnom chemickom postreku stromov ihneď po odkvete, keď ešte opadávajú posledné lupienky kvetov. Stačí jeden dôkladný postrek prípravkami Sumithion Super alebo Zolone EC.

Fazuľa

Koncom apríla môžeme s určitým rizikom zasiať aj niektoré teplomilné zeleniny. Napr. fazuľu kríčkovú na struky, uhorky šalátové a nakladačky a niekoľko kusov zeleru (hustejšie na vňať) a niekoľko rajčiakov skorých kultivarov.

Predpestované rajčiaky, papriku a uhorky začíname vysádzať do parenísk, fóliovníkov a skleníkov. Pri veľmi skorej výsadbe riskujeme poškodenie rastlín nízkymi teplotami alebo nočnými mrazíkmi.

Od polovice apríla je najvhodnejší termín na sejbu uhoriek nakladačiek. Skorá sejba alebo prirýchlenie predpestovaním priesad môže pomôcť dopestovať uhorky bez ohrozenia plesňou uhorkovou. Pri skorej sejbe na hriadku sa osvedčilo nastieľanie na hriadku čiernou fóliou, prípadne pestovanie na zvislej konštrukcii.

Travnik

Zakladáme nový trávnik a starý zlepšujeme.

Informácie boli čerpané z denníka PRÁCA