Zemina

Pre dobré výsledky pri pestovaní rastlín odporúčame používanie kvalitných substrátov. V poslednej dobe siahajú záhradníci po pripravených substrátoch, ktoré sú väčšinou namiešané z rašeliny. Ako základ sa používa svetlá (sphagnová) i tmavá rašelina, alebo ich zmes v rôznych pomeroch. K rašelinovému základu sa pridá hnojivo a bentonit, ktorý nahradzuje hlinu. Bentonit zlepšuje väzbu živín a vody. Lepšie substráty obsahujú aj perlit, vermikulit a OSMOCOTE granulát s postupným uvoľňovaním živín.
Kvalitná rašelina dobre viaže vodu. Ak sa však nechá vyschnúť, vodu odoberá. Zvlášť dôležité je preto rovnomerné polievanie ale i dôkladné prevlhčenie pred použitím v črepníkoch. O dobrých vlastnostiach substrátu rozhoduje v zásade vyvážený pomer jeho jednotlivých zložiek. Pre väčšinu rastlín je výhodný slabo kyslý substrát ( hodnota pH od 5,5 – 6,5). Substráty treba voliť podľa potrieb rastlín.

Rašelina

Rašelina je materiál, ktorý vznikol z rastlinných zbytkov prevážne biologickými procesmi – hnitím alebo kvasením rastlinných zbytkov v prostredí s nadbytkom vody a pri nedostatku vzduchu.

Využitie:

Rašelina sa využíva ako prostriedok pre zvýšenie úrodnosti pôdy.

Druhy:

Rašelina sa vyskytuje na rašeliniskách ako:

Rašelina slatinná – je neutrálna alebo mierne kyslá a minerálne bohatá.

Rašelina vrchovisková – je kyslá a chudobná na minerály.

Prechodná rašelina – je zmiešaného pôvodu. Skladá sa nielen z machov a

lišajníkov, ale aj vyšších rastlín – kríkov, príp. stromov.