Mesačné archívy: máj 2012

1 2 3 24

Rašelina

Rašelina je materiál, ktorý vznikol z rastlinných zbytkov prevážne biologickými procesmi – hnitím alebo kvasením rastlinných zbytkov v prostredí s nadbytkom vody a pri nedostatku vzduchu.

Využitie:

Rašelina sa využíva ako prostriedok pre zvýšenie úrodnosti pôdy.

Druhy:

Rašelina sa vyskytuje na rašeliniskách ako:

Rašelina slatinná – je neutrálna alebo mierne kyslá a minerálne bohatá.

Rašelina vrchovisková – je kyslá a chudobná na minerály.

Prechodná rašelina – je zmiešaného pôvodu. Skladá sa nielen z machov a

lišajníkov, ale aj vyšších rastlín – kríkov, príp. stromov.

1 2 3 24